7 Ayat Al Quran Tentang Cinta dan Jodoh, Yuk Amalkan

0
113

Penulis: Raizza | Editor: Agnes 

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan cinta dan kasih sayang kepada umatnya. Dalam Al-Quran sudah banyak firman Allah SWT yang menjelaskan perihal cinta. Baik itu cinta ke Allah, keluarga, orangtua, pasangan, kerabat, dan sesama manusia. 

Dengan membaca ayat dan tafsiran isi surat tersebut kita bisa lebih merasa dekat dengan Allah sang pencipta. Kita akan merasakan bahwa cinta Allah itu nyata dan jodoh itu adalah ketetapan dari-Nya. Nah, tidak usah berlama-lama berikut ini ada kumpulan ayat Al Quran tentang cinta dan jodoh.

Ayat Al-Quran tentang Cinta dan Kasih Sayang

1. Surat Ali Imran ayat 14

Allah SWT menunjukkan bentuk cintanya kepada semua umatnya lewat kebahagiaan dan hal-hal indah yang kita temui selama kita hidup di dunia. Seperti tergambar dalam ayat berikut:

Zuyyina lin naasi hubbusy syahawaati minan nisaa’i wal baniina wal qanatiiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an’aami wal hars, zaalika mataa’ul hayaatid dun yaa, wallaahu ‘indahuu husnul ma’aab

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

2. Surat Ali Imran ayat 31

Cinta yang kita berikan kepada Allah SWT tidak akan pernah menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebab, Allah lah Sang Maha Segalanya, sehingga ketika kita berusaha untuk selalu dekat dan mencintainya, maka niscaya dosa-dosa kita akan diampuni. Hal ini disebutkan dalam ayat berikut:

Qul inkuntum tuhibbunallaha fattabi’uunii yuhbibkumullah wayagfirlakum zunubakum, wallahu gafurur rahim

Artinya: “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. Surat Hud ayat 90

Allah tidak hanya memberikan kita banyak cinta lewat hal-hal indah, tetapi juga mengampuni kita dengan penuh kasih ketika kita memohonnya.

Wastagfiru rabbakum summa tubu ilaih, inna rabbii rahiim wadud

Artinya: “Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.”

4. Surat An-Nisa ayat 129

Ayat ini berisi perintah untuk memberikan cinta dan kasih sayang yang adil kepada pasangan dalam rumah tangga. 

Wa lan tastatii’uu an ta’dilu bainan nisaa’i walau harastum fa laa tamiilu kullal maili fa tazaruhaa kl mu’allaqah, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kaana gafurar rahiimaa

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat Al-Quran tentang Jodoh

Ayat Al Quran Tentang Cinta dan Jodoh

1. Surat Al Qasas ayat 24

Fasaqa lahuma summa tawalla ilaz-zilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.

Artinya: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.”

2. Surat al-Anbiya ayat 89

Wa zakariyya iznada rabbahuu rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul-warisin. 

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik.”

3. Surat Thaha ayat 39

Aniqdzi fihi fit-tabuti fawzi bihi fil-yammi falyashil-yammu bis-sahili ya khuz-hu aduwwul li wa aduwwul lah, wa alqaitu alaika mahabbatam minni, wa litusna a ala aini.

Artinya: Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari Ku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.

Itulah kumpulan ayat Al Quran tentang cinta dan jodoh. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup lebih tenang dan semoga cepat dipertemukan dengan jodoh terbaik, Ladies.

Baca Juga:

Hadist Tentang Sabar Menurut Islam, Ketahui Keutamaannya

Ketahui 8 Keutamaan Sholat Witir dalam Ajaran Islam

Rukun dan Syarat Sah Menikah dalam Islam